ילדים ח'
נועם מוזר

משחקי הבית של נועם ושחקניו מתקיימים בימי חמישי (אחת לשבועיים) באולם עלומים בשעה 17:00.

שם השחקןמספר גופיהגובה
ליאור ברימר

עידו אמיגה

בנימין פרנס

עידו שלם חיימוביץ'

נועם גוטמן

אריאל לייבוביץ'

עמית שניידר

יואב סגל

אסף עמרני

ינאי דרוז

אדר אלכסנדר

אייל בן סימון

עמית פרל

רועי זייפר

נועם אוזן